Připomínky a komentáře posílejte na:
bdkrcinova12@seznam.cz

Výkonné orgány Bytového družstva

Představenstvo

Předseda představenstva

Robert HORALÍK

Místopředseda představenstva

JUDr. Josef JOURA

Členové představenstva

Jan ČÁP
technické věci, údržba

Marie BERNÁ
finance, členská evidence

Ivana ŠLEHOVROVÁ
administrativa, zápisy

Kontrolní komise

Předseda komise

JUDr. Miroslav KUBAL

Členové komise

Vladimír VISINGER

Zdeněk VRZÁK

Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv
Fotogalerie

© 2014-2016 Bytové družstvo Krčínova 12