Upozorňujeme návštěvníky našich stránek, že nejsme Stavební BD Krčínova 30, a ani nevyřizujeme jejich agendu.

 

Informační deska 4.4.2019 
U S N E S E N Í


členské schůze BD Krčínova 12, konané dne 4. dubna 2019 v kanceláři BD

1. Členská schůze schvaluje:

a) zprávu o činnosti představenstva BD Krčínova 12 od poslední členské schůze
b) zprávu o činnosti kontrolní komise BD Krčínova 12
c) zprávu o hospodaření a stavu financí na účtech BD Krčínova 12
d) výsledek hospodaření BD Krčínova za rok 2018 s přebytkem ve výši 765 533,91 Kč, a převod této částky do fondu oprav BD Krčínova 12
e) postup představenstva BD při výběru firem na výměnu výtahu, stavební práce a pojízdné dveře z vestibulu k výtahu
f) rozdělení celkových nákladů na tepelnou energii a vytápění v našem BD, t.j. základní složku ku spotřební složce v poměru 40 ku 60
g) částku 236 332, 84 Kč jako navýšení financí k částce 1 500 000 Kč, schválené mimořádnou členskou schůzí dne 18.12.2018 a to k plánované výměně výtahu a k tomu souvisejícím stavebním pracím - jde tedy o celkovou částku 1 736 332,84 Kč
 
2. Členská schůze ukládá:

a) představenstvu BD organizačně zajistit průběh všech prací v souvislosti s výměnou výtahu a informovat ve vývěskách členy BD s aktuální situací a možnými omezeními na stavbě
b) všem svým členům dodržovat stavební pokyny a dbát na bezpečnost svoji a stavebních dělníků
 
3. Členská schůze bere na vědomí:

a) informaci představenstva BD o zahájení stavebních prací k výměně výtahu
b) přijetí nového člena BD p. Heleny Krobotové

Na schůzi bylo přítomno:27 členů BD, z toho 8 na základě plných mocí
Pro usnesení hlasovalo:27 členů BD
Proti usnesení hlasovalo:0 členů BD
Hlasování se zdrželo:0 členů BD


Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 4.4.2019 .PDF 

 Představenstvo Bytového družstva Krčínova 12 se schází na jednání pravidelně každou první středu v měsíci v kanceláři Bytového družstva od 18:00 hodin.
Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv
Fotogalerie

 Sídlo:
     Bytové družstvo Krčínova 12
     Krčínova 1093/12
     370 11 České Budějovice

 IČO:
     25188151
 Číslo účtu:
     153850073/0300
 Datové schránky:
     9vitu6e
 Telefon:
     602 683 135
     775 303 333

 Email:
     bdkrcinova12@seznam.cz
 Web:
      www.bdkrcinova12.cz


© 2014-2018 Bytové družstvo Krčínova 12