Upozorňujeme návštěvníky našich stránek, že nejsme Stavební BD Krčínova 30, a ani nevyřizujeme jejich agendu.

 

Informační deska 18.12.2018 
U S N E S E N Í


    mimořádné členské schůze BD Krčínova 12, konané dne 18.12. 2018

1. Členská schůze bere na vědomí
  a) výběr představenstvem BD firmy Schindler k výměně stávajícího výtahu
2. Členská schůze schvaluje
  a) finanční částku ve výši 1 500 000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých), k provedení výměny výtahu, včetně doprovodných prací
3. Členská schůze ukládá představenstvu BD
  a) zajistit stavební povolení k výměně výtahu
  b) zajistit projektovou dokumentaci k výměně výtahu
  c) podílet se na zpracování harmonogramu prací a zajišťovat potřebnou součinnost
  d) informovat své členy o všech zásadních okolnostech, které se v průběhy stavby vyskytnou
4. Členská schůze ukládá všem svým členům
  a) v průběhu stavby dbát na svoji bezpečnost, dodržovat písemné i ústní pokyny vedení stavby i představenstva BD, v tomto směru poučit své děti

Na mimořádné schůzi přítomno 27 členů BD, z toho 8 plných mocí.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 27 členů BD.

Proti přijeti usnesení hlasovalo 0 členů BD.

Hlasování se zdrželo 0 členů BD.

Usnesení mimořádné členské schůze v .PDF 


 11.6.2017  Obecně závazná vyhláška města Č. Budějovic č.2/2015
(kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích)  

 16.4.2017  Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 

 12.1.2016 Obecně závazná vyhláška města Č. Budějovic č.1/2014
(o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství)  


 30.9.2014 Průkaz energetické náročnosti budovy 


 Představenstvo Bytového družstva Krčínova 12 se schází na jednání pravidelně každou první středu v měsíci v kanceláři Bytového družstva od 18:00 hodin.
Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv
Fotogalerie

 Sídlo:
     Bytové družstvo Krčínova 12
     Krčínova 1093/12
     370 11 České Budějovice

 IČO:
     25188151
 Číslo účtu:
     153850073/0300
 Datové schránky:
     9vitu6e
 Telefon:
     602 683 135
     775 303 333

 Email:
     bdkrcinova12@seznam.cz
 Web:
      www.bdkrcinova12.cz


© 2014-2018 Bytové družstvo Krčínova 12